Legal
El domini: http://www.alamedatorrent.com és propietat de l'empresa Alameda-Torrent s.l.u., amb el NIF B17652728 Registre Mercantil de .610, Foli 84, Full GI-26974, Insc. 1a. El domicili de l'empresa és Ve´nat de Mont-roig, 37 - ctra. de CassÓ a Caldes Km. 1,2 . També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el T. +34 972 46 18 24 o l'e-mail:info@alamedatorrent.com


Propietat intel·lectual i industrial:
La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de Alameda-Torrent s.l.u..


Responsabilitat en els enllaços:
Alameda-Torrent s.l.u. inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d'aquests. Alameda-Torrent s.l.u. no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.


Protecció de dades:
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de Alameda-Torrent s.l.u. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Ve´nat de Mont-roig, 37 - ctra. de CassÓ a Caldes Km. 1,2 , Ref. Protecció de dades.