Planta de biomassa

Aquesta instal·lació disposa de la maquinària necessària per a tractar tot tipus de fustes i restes vegetals i obtenir: serradures, triturat de fusta, preparat per a compost... També disposem dels mitjans necessaris per valoritzar restes d’aprofitaments silvícoles procedents dels treballs forestals que realitzem i obtenir-ne biomassa que es pot utilitzar com a combustible per a calderes.
Descarregar fulletó informatiu