Franges de protecció

Netegem els perímetres de les urbanitzacions, zones industrials... amb alta densitat de vegetació per minimitzar el risc d’incendis i donar més seguretat a les vostres llars. També fem el manteniment periòdic d’aquestes zones.

La legislació catalana de prevenció d’incendis forestals a destacar és: Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb trama urbana. Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana (aquest Decret desplega la Llei 5/2003, de 22 d’abril).