Presentació

L'empresa és pionera en treballs de desbrossament forestal i treballa per a l'administració, per a tot tipus de propietaris forestals, empreses de construcció i particulars, centrant el seu marc d'actuació a les comarques gironines, en especial a la zona de les Gavarres, amb expansió a les comarques de Barcelona i a la resta de comarques catalanes. Disposem d'experiència acumulada que ens avala com a grans professionals competitius del sector. Per complementar l'activitat dels treballs forestals i valoritzar les restes d'aprofitaments silvícoles que es generen, l'empresa disposa d'una planta de valorització de fustes i restes vegetals, autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya.

L'empresa està Classificada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, per a realitzar treballs d'obres i serveis en els següents grups/subgrups i categories:

http://www10.gencat.net/pls/ecofin_jcca/p06.detall_emp?xidi=1&codi_emp=1044&via=2

Estem associats a Avebiom i a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols.