Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB I APLICACIONS.

En utilitzar el present Lloc Web, les Aplicacions, i / o al comunicar-se electrònicament amb ALAMEDA-TORRENT, S.L.U.; a través del seu web www.alamedatorrent.com es recullen i es tracten les dades personals que se sol·licita a l'Usuari. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de ALAMEDA-TORRENT. S.L.U. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, els quals es regeix per la present política de privacitat.


La informació personal recollida dels clients registrats s'emmagatzema en una base de dades propietat de ALAMEDA-TORRENT, S.L.U. que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal-RGPD 2016/679 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garanties Digitals LOPDGDD 3/2018 de 5 de Desembre.


ALAMEDA-TORRENT, S.L.U. a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'Usuari ofertes i serveis que pogués considerar d'interès per al mateix. En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d'acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades. El responsable del tractament de les dades personals que l'Usuari faciliti a l'accedir i utilitzar el Lloc Web i les Aplicacions és ALAMEDA-TORRENT, S.L.U. amb domicili social a aquests efectes a: Veïnat Mont Roig, 37 -17244- CASSA DE LA SELVA- GIRONA.


La legitimació per al tractament és l'interès legítim de ALAMEDA-TORRENT, S.L.U. en mantenir la relació existent amb l'Usuari i, si escau, el seu consentiment. Per tant, ALAMEDA-TORRENT, S.L.U. recollirà i mantindrà les seves dades mentre la relació sigui vigent i, si escau, l'Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessaris per al fi per al qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva dels mateixos, es conservaran de forma bloquejada.


Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.alamedatorrent.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a ALAMEDA-TORRENT, S.L.U. Veïnat Mont Roig, 37 -17244- CASSA DE LA SELVA –GIRONA-. Aquesta comunicació també es podrà realitzar mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: info@alamedatorrent.com


L'usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat al Lloc web o per a agents, a ALAMEDA-TORRENT, S.L.U., o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació d'informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l'Usuari.